Legevakta i Kristiansund flyttet til Frei Rådhus 

Legevakten er et interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner.

Legevakta blir nå flyttet til Frei Rådhus, besøksadresse er Frei Rådhus, Rådhusbakken 1, 6522 Frei

Legevakta har førstelinjeansvar for liv og helse til innbyggerne i Kristiansund, Averøy, Tingvoll og Gjemnes.
Legevakta blir delt opp i en «smittelegevakt» og ordinær legevakt.
Telefonnummer: 116 117
Ved livstruende sykdom eller skade: 113

Åpningstider
• Åpningstider fra 16 – 08 hverdager.
• Åpent hele døgnet i helgene.

Bakgrunn for flytting
Redusere risikoen for smitte inn i akuttmottaket hvor legevakten vanligvis ligger, og at sykehuset trenger arealet på dagenheten til en andre intensivenhet for ikke-koronapasienter.

Legevakt