Kommunal kompensasjonsordning til bedrifter som følge av Covid-19

Tingvoll kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Klikk for stort bildeStortinget fattet 23. februar vedtak i saken om «økonomiske tiltak i møte med pandemien». Regjeringa har nå fulgt dette opp med et nytt tilskudd på kap. 553, post 68 Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter.

Tingvoll kommune er i denne sammenheng blitt tildelt kr. 276 212.

Den lokale tildelingen kommer i tillegg til statens tiltak for å kompensere for ulempene bedriftene har som følge av smittevernstiltak.

Prioriteringer i Tingvoll kommune vil være:

  1. Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringen.
  2. Andre næringsvirksomheter som av ulike grunner faller utenfor generell kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19.

Søknad

Følgende skal legges ved søknad

  • Kort begrunnelse for søknaden
  • Dokumentert omsetningsnedgang 2019 vs. 2020
  • Oversikt som viser tapte inntekter og/eller økte kostnader pga. pandemien
  • Regnskapsoversikt attestert av regnskapsfører
  • Tall på ansatte i bedriften 01.01.2020

Annet

Søkerbedriften kan ikke være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessig vurdering og det kan ikke forventes å få dekke alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Tingvoll kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjelde regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte.