Informasjon til barnehageforeldre

Barnehagene i Tingvoll åpner igjen mandag 20. april.
De første to ukene tilbys barna opp til 6 timers opphold i barnehagen i tidsrommet mellom kl. 8.00 – 14.30.
Alle foresatte får informasjon fra sin barnehage om de nye rutinene, herunder hvordan levering og henting
kan foregå,

Når vi har blitt gode på de nye rutinene og fått på plass nok bemanning for god renhold, kan vi utvide åpningstidene.

Barna skal være trygge i barnehagen. For å begrense smitte har vi derfor satt i gang en rekke tiltak:

- ingen syke barn og voksne skal i barnehagen
- vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode
rutiner for håndvask
- ha godt renhold i barnehagen
- vaske leker jevnlig
- være ekstra mye ute med barna i tiden framover
- ha mindre grupper av barn som er sammen med faste
ansatte
- foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen

Vi skal fortsatt ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet og trivsel i barnehagen. Det betyr at barna kan få kos og trøst av de voksne i barnehagen.

Mere informasjon om åpningen - for foreldre - finnes på norsk på denne lenken:
https://www.udir.no/…/informasjon-til-foreldre/foreldre-bhg/

Og på andre språk på denne lenken:
https://www.udir.no/…/informasjon…/oversatt-til-flere-sprak/

Filmer om oppstart i barnehagene finnes her:
https://www.udir.no/…/informasjo…/smittevernveileder/filmer/

Vi ønsker alle barn velkomne tilbake i barnehagene 

Med vennlig hilsen

Christina Adelhardt
Oppvekstsjef
christina.adelhardt@tingvoll.kommune.no
tlf: 95705310