Informasjon fra beredskapsledelsen 24.04.2929

Det er ikke registrert flere smitta i Tingvoll kommune pr i dag 24. april.

Barnehagene ble åpna denne uka i tråd med tilrådingen fra sentrale myndigheter. Vi ser at absolutt de fleste barnehagebarna har møtt i barnehagene. Det er vi veldig glade for. Gjensynsgleden både mellom barna, og barna og de voksne, har vært stor.

Som kjent starter skolen for de yngste (fra 1.– 4. klasse) fra mandag 27.april. Ledere, renholdere og lærere har gjort grundige forberedelser. Vi har derfor stor tro på at dette skal gå bra. Vi håper på et godt samarbeid for å klare å opprettholde smittevernreglene.

Vi ser for oss en like stor gjensynsglede her som i barnehagene.

Fysioterapitjenesten i kommunen åpner for behandling igjen fra og med mandag 27. april. Den vil gi tilbud både i lokalene på Tingvoll sykehjem og ved Straumsnes omsorgssenter. Det vil ikke være mulig å komme uten avtale, så dersom du har behov, ber vi om at du tar kontakt på telefon 941 56 942 eller 414 09 735.

17.-mai nærmer seg og vi har fått spørsmål fra komiteledere og korpsledere om hvordan nasjonaldagen kan feires.

Det vil komme en nasjonal veileder tidlig i mai. Dette synes vi er litt seint. Før den tid har derfor ordfører invitert til et møte med de ulike komitelederne, smittevernlege og beredskapskoordinator. Her vil vi forsøke å gi nødvendige avklaringer.  

Fra mandag 20. april er hytteforbudet historie. Likevel opprettholdes rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser utenfor egen bo- og arbeidsregion. Tingvoll sin bo- og arbeidsregion omfatter Gjemnes, Kristiansund og Averøy kommuner.