Indre Nordmøre Barneverntjeneste er etablert.

Klikk for stort bilde Etter samstemte vedtak i alle kommunestyrene, ble samarbeidsavtalen om barnevern undertegnet i Surnadal 25. oktober. Surnadal kommune blir vertskommune og ansvarlig, mens de ansatte som i dag sitter i Sunndal stort sett skal fortsette som før. Det skal nå tilsettes leder for den sammenslåtte tjenesten.

Den nye barneverntjenesten er operativ fra 1/1 2020.På bildet signeres avtalen av kommunedirektør i Surnadal Knut Haugen sammen med kommunedirektør Randi Dyrnes i Sunndal, rådmann Birgit Reisch i Rindal og kommunedirektør Odd-Arild Bugge i Tingvoll.