Faktura ReMidt IKS renovasjons- og slamgebyr

Fra nå vil du få faktura for renovasjons- og slamgebyr direkte fra ReMidt IKS. Det er da viktig at du oppretter ny avtale om e-faktura og avtalegiro i din bank.

 

Har du hatt e-faktura eller avtalegiro for å betale renovasjonsgebyret? I så fall må du opprette ny avtale med banken. 
E-faktura og avtalegiro er både enklere og billigere for deg, samtidig sparer vi miljøet for bruk av unødvendig papir.

Har du hatt e-faktura eller avtalegiro for å betale renovasjonsgebyret? I så fall må du opprette ny avtale med banken. 
E-faktura og avtalegiro er både enklere og billigere for deg, samtidig sparer vi miljøet for bruk av unødvendig papir.

Hvor ofte kommer det faktura?

Faktura for husholdningsavfall og slam sendes ut kvartalsvis. Første faktura sendes ut i slutten av januar med forfall i februar.

Faktura for fritidsrenovasjon/hytterenovasjon og slam sendes ut to ganger i året. Den første fakturaen sendes ut i april, men forfall i mai og den andre i juli med forfall i august.

Du kan lese mer om priser her.

Lurer du på noe vedrørende renovasjon eller slam skal du kontakte ReMidt IKS på telefon 72 48 37 00 eller e-post: firmapost@remidt.no.

Du vil fortsatt få faktura fra Tingvoll kommune

Du vil fortsatt motta faktura fra Tingvoll kommune på følgende gebyr 

  • Tilsyns- og feiegebyr
  • Vannavgift - de som ikke har fra Straumsnes Vassverk
  • Kloakkavgift - de som ikke har slam
  • Eiendomsskatt

Du kan lese mer om priser her.