Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 alminnelig ettersyn

Tingvoll kommune sitt forslag til økonomiplan 2019-2022 er i henhold til kommunelovens § 44 nr 7. og § 45 nr. 3 lagt ut til alminnelig ettersyn.

Økonomiplanen skal sluttbehandles i kommunestyret 13. desember 2019.

Dokumentene finner du her:

 

Dokumentene er også lagt ut på servicekontoret. 

Eventuelle uttalelser må være skriftlige og levert servicekontoret Tingvoll kommune innen 12. desember 2018, klokken 12.00.

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Telefon 71 53 24 00

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll