Brannvernsamarbeid i drift fra nyttår

Fra nyttår av vil det nye brannvernsamarbeidet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) være operativt. NORBR vil ha ansvaret for brannberedskap, forebyggendetjenester og utføring av tilsyn/feiing i kommunene Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde.  

 

Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Molde, i tillegg til kontorer på brannstasjonen i Sunndal og på Åndalsnes.

- Målet vårt er å gi innbyggerne i deltagerkommunene større trygghet ved å profesjonalisere det arbeidet som gjøres på forebygging og beredskap. Et sterkt fagmiljø vil gi innbyggerne gode tjenester, samtidig som vi får satt det lokale engasjementet og kompetansen i et felles system. Vi tror at dette vil være med på å gjøre den enkelte ansatte enda bedre rustet til å utføre sine oppgaver på en effektiv, trygg og profesjonell måte, sier brann og redningssjef i NORBR Alf Magne Smørholm.

Stort ansvarsområde

Brannsamarbeidet dekker et stort geografisk område (ca. 5 500km2) og har et samlet innbyggertall på rundt 56 000. – For å klare å dekke hele vårt ansvarsområde på en tilfredsstillende måte så vil selskapet organiseres med kontorer i Molde, Sunndal og på Åndalsnes. Her vil det være feierteam, forebyggende- og beredskapspersonell på jobb på dagtid. Mye av arbeidet vårt vil bli planlagt og organisert sentralt, men med lokale krefter som bistår i utførelsen. Brannvesenet vil fortsette å være tilstede lokalt, sier Smørholm.

220 ansatte på deltid

Det nye selskapet vil ha 220 personer ansatt som brannkonstabler på deltid. - Den lokale beredskapen ute i kommunene opprettholdes som i dag og vil ved enkelte steder styrkes der analysene våre viser at det er behov for dette. Samarbeidet vil gi de lokale kreftene i deltidsstyrken et løft slik at de er godt rustet til å utføre den jobben de skal, både på utstyr og kompetanse. Vi er ikke i tvil om at et samarbeid på tvers av kommunegrensene er veien å gå, sier Smørholm.

Nylig ble NORBR sin nye hjemmeside lansert på www.norbr.no Her finner du informasjon om brannsikkerhet, kursoversikt, e-skjema (innmelding av bål, arrangement, søknad om fyrverkeriutsalg, innmelding av ildsted/skorstein) og kontaktinformasjon.