Behov for smittevernutstyr

I disse dager er vi alle på dugnad for Norge i forbindelse med utbrudd av Korona. Helsetjenesten har stort behov for smittevernutstyr, og leverandørene klarer ikke å levere dette raskt nok. Vi ber derfor om at lokale bedrifter som har verneutstyr liggende, gir eller selger dette til oss. Kontaktperson i Tingvoll er May Helen Nordvik på epost may.helen.nordvik@tingvoll.kommune.no

Vi har behov for følgende:
• Åndedrettsvern FFP3
• Beskyttelsesbriller
• Vernedresser/frakker med plastbeskyttelse og lang arm med mansjett ved håndledd
• Desinfeksjon, både overflate og hånd (Antibac eller tilsvarende)