Bedre busstilbud i Tingvoll

Klikk for stort bildeFra og med mandag førstkommende - 14. oktober - får Tingvoll bedre busstilbud. Ordningen heter «Fram Flexx» og er en bestillingsordning.

Dette nye busstilbudet egner seg best for eldre og andre som trenger å komme seg til og fra for eksempel butikk eller lege på dagtid – eller til en bussforbindelse mot Oppdal eller Kristiansund/Molde.


– Denne nye bussforbindelsen er på dagtid, forklarer ordfører Ingrid Waagen, og da er jo ungdommene på skolen, men vi håper at hvis mange bruker dette tilbudet, kan vi få utvide det til andre avganger som passer bedre for unge, i neste runde.
Både ungdomsrådet og eldrerådet i Tingvoll var engasjert i saken da den var behandlet politisk i kommunen. For at bussen skal gå, er det bare å bestille plass, så blir du henta hjemme - hvis du bor mindre enn to km fra den oppsatte busstraséen. I dette tilbudet går hjemturen med skolebuss, den kan dessverre ikke kjøre folk helt hjem, men den går jo langs hovedveien, i alle fall.


Ordføreren skryter av et solid stykke arbeid fra administrasjonen med en godt utarbeida søknad, skrevet av næring-plan og teknisk avdeling i samarbeid med folkehelse og kultur.
Den nye bestillingsordningen med buss, går fra Torjulvågen eller Vågbø/Meisingset til Tingvollvågen på formiddagen og tilbake med skolebuss. Bussen går bare om noen bestiller, så her er det bare å få gode rutiner!
Møre og Romsdal fylkeskommune undersøker også om alle som vil, fra og med samme dato, kan ta skolebussen til og fra Straumsnes, sånn at tilbudet på denne strekningen også styrkes noe.
For å bestille, fra mandag 14. oktober: 712 80 100 eller på frammr.no/flexx.
Møre og Romsdal fylkeskommune undersøker også om alle som vil, fra og med samme dato, kan ta skolebussen til og fra Straumsnes, sånn at tilbudet på denne strekningen også styrkes noe.