Anbud brøyting og strøing!

Tingvoll kommune søker nå entreprenører for brøyting og strøing av kommunale veger og plasser. Frist for å levere tilbud er 20. august 2019 kl. 14.00. Det skal inngås kontrakter for vinterdrift for de neste fem vintersesongene.

Brøyting og strøing av kommunale veger og plasser skal utføres etter "Instruks for vinterdrift".

Anbudskonkurransen er lagt ut på doffin.no.

Tilbud skal leveres elektronisk via Mercell.no (skybasert anbudsløsning). Dette kan blant annet gjøres ved å trykke på knappen "Meld interesse" under kunngjøringen på doffin.no og logge inn eller opprette ny bruker i Mercell. Det er kostnadsfritt for leverandører (entreprenører) å opprette bruker i Mercell. Man kan også finne anbudskonkurransen direkte i mercell.no.

Eventuelle spørsmål skal stilles elektronisk via Mercells kommunikasjonsmodul. Spørsmål som kommer inn vil bli anonymisert, besvart og gjort tilgjengelig for alle som har meldt interesse for konkurransen i Mercell. Frist for å stille spørsmål er 12. august 2019 kl. 12.00.