Ansattoversikt


Barnehage - Tingvoll barnehage

Ansatte i avdelingen Tingvoll barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personalavdelingen 71 53 35 81
Småbarnsavdelingen 71 53 35 82
Storbarnsavdelingen 71 53 35 83
Virksomhetsleder Tingvoll barnehage 71 53 35 80
Fagleder spesped. 71 53 35 80 416 17 725