Ansattoversikt


Oppvekst - Meisingset oppvekstsenter MOS

Ansatte i avdelingen Meisingset oppvekstsenter MOS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skoleavdeling 71 53 24 93
Barnehagen 71 53 24 96
71 53 24 93 19123027960005
Kontaktlærer 3-4 klasse 928 67 818
Ped. leder storbarn 415 05 481
Avdelingsleder barnehage 71 53 24 96 415 05 481
Ped. leder småbarn 915 49 163
Kontaktlærer 5-7 klasse 984 03 997
Skolefritidsordningen 414 74 792
Virksomhetsleder/rektor 71 53 24 95 971 35 766
Kontaktlærer 1-2 klasse 959 99 669