Ansattoversikt


Behandling, rehabilitering og habilitering

Ansatte i avdelingen Behandling, rehabilitering og habilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Heidi Øverås 979 78 417

Kontor i kjelleren på Tingvoll sykehjem

Krisesenteret 71 57 48 70
Hjemmetjenesten Indre sone 905 74 051
Hjemmetjenesten Ytre sone 905 74 052
Spesialvernepleier i psykiatri 71 53 24 72 416 05 751
IT-ansvarlig helse 913 25 603
Fysioterapeut 71 53 35 06 941 56 942
Avdelingsleder hjemmetjenesten Indre sone 415 28 208
Virksomhetsleder 71 53 35 02 959 46 905
Avdelingsleder Hjemmetjenesten Ytre sone 905 74 052
Fysioterapeut 71 53 35 05 414 09 735
Psykiatrisk sykepleier 71 53 24 76 906 51 804
Kommunelege 924 51 100
Barnevernstjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset 909 73 061
Avdelingsleder PU-tjeneste 71 53 35 36 932 89 576
Ergoterapeut 71 53 35 04 979 78 417