Vil du gå med bøsse i årets TV-aksjon? Registrer deg her

Logoen til organisasjonen Leger Uten Grenser til venstre i bildet, i midten står det skrevet "Sammen redder vi liv. blimed.no" og til venstre ser vi en lege som skal undersøke en liten jente med stetoskop. - Klikk for stort bilde 

I 2023 går TV-aksjonen til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisin til mennesker som trenger det mest.

Her kan du engasjere deg, enten som bøssebærer eller som medlem i den lokale TV-aksjonskomitéen. Du kan også engasjere deg ved å spre informasjon i ditt nettverk. 

 En gutt legger penger i bøssa til en mann som har ringt på døra til huset hvor gutten bor. De smiler til hverandre.  - Klikk for stort bilde 

Bidrag fra organisasjoner og næringsliv

Organisasjoner, næringslivsaktører og andre bidragsytere kan velge å gi før aksjonsdagen. Det kan man gjøre ved å registrere beløpene sine på TV-aksjones giversider og få en faktura tilsendt, eller ved å bruke Spleis for å starte egne innsamlinger.

Formannskapet i Tingvoll kommune bevilget 10.000 kr. fra Formannskapets tilleggsbevilgningskonto til NRK TV-aksjonen 2023.

 

Leger Uten Grenser 

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Organisasjonen jobber etter de humanitære prinsippene uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. De er basert på ideen om vår felles humanitet: Alle liv er like mye verdt.

Les mer om Leger Uten Grenser her.

Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn. Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker.

Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner.

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone.  

En lege skal undersøke en liten jente med stetoskop. - Klikk for stort bilde

 
Mer om TV-aksjonen 

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen. 7.000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer. 100.000 bøssebærere banker på 2,5 millioner dører én søndag i oktober.

TV-aksjonen er ikke bare en innsamlingsaksjon, det er også en omfattende holdnings- og informasjonskampanje som innebærer bred dekning i media, et eget undervisningsopplegg og samarbeid med det frivillige Norge.