VIL DU BLI EN DEL AV TINGVOLL KOMMUNE SITT SKADEFELLINGSLAG FOR ROVVILT?

Tingvoll kommune er i ferd med å opprette kommunalt skadefellingslag for rovvilt. Laget vil bestå av 6-7 personer, og det kan bli aktuelt å samarbeide med nabokommuner hvis vi får en skadesituasjon i vårt nærområde. Kommunen er ute etter 2 jegere for å komplementere bemanningen av det kommunale skadefellingslaget.

Du må være en erfaren jeger (trenger ikke å ha jaktet rovvilt tidligere) som har opparbeidet deg gode ferdigheter gjennom jakterfaring. Medlemmene i skadefellingslaget må kunne bruke nødvendig samband og GPS-utstyr, all nødvendig jegerdokumentasjon må være i orden, og man må ha oppskytingen for storvilt til enhver tid. I tillegg skal man ha godkjent lisens for de aktuelle rovviltartene.  Kommunen har et ansettelsesforhold til deltagerne i fellingslaget og sørger for godtgjøring til deltagerne i tråd med satser pr. døgn fastsatt av Klima- og miljødepartementet.

Det vil bli lagt vekt på jegerens mulighet til å stille opp og kunne delta når behovet er der (mulighet til å møte på dagtid uten å komme i konflikt med ordinær arbeidsgiver hos hovedarbeidsgiver). God lokalkunnskap er en fordel og det er en fordel å være i grei fysisk form. Det vil i skadefellingslaget bli lagt opp til treningskvelder for skyting.

Du ha anledning til å reise og delta på «Kurs i skadefelling» på jakt og fiskesenteret på Flå i Hallingdal 27-30. mai. Reisetid gjør at dere må trolig dra onsdag 26. mai. Alle kursutgifter dekkes, samt reise- og overnattingsutgifter. Opplysninger om kurset finner du på aktivitetskalenderen til Norges Jeger og Fiskerforbund sin side https://www.njff.no/fylkeslag/JFS 

Send en søknad med beskrivelse av deg selv og din jegererfaring. Beskriv hvor i Tingvoll du er spesielt godt kjent og om du evt. har hund som kan brukes på rovvilt.

Søknaden sendes til lars.koksvik@tingvoll.kommune.no, merk søknaden med "kommunalt skadefellingslag". Frist for å søke er 11. mai.

Har du spørsmål ta kontakt viltforvalter Lars Erling Koksvik på mob. 92614733