Velkommen til pårørendeskole demens

Tingvoll kommune arrangerer kurs for pårørende til personer med demenssykdom.

Datoer er 24.10., 31.10., 07.11., og 21.11. på Vonheim fra 17 – 20 00.

Pårørende og nære venner til demente personer kan delta, Kurset er over 4 kvelder og har aktuelle tema innen demens. Det blir god tid til å spørsmål og gode samtaler.

Påmelding til servicekontoret innen 18.10.