Vannavstenging på Meisingset 01.02.2018

Meisingset blir uten vann i kveld 01.02.2018 mellom kl. 21.00 og 02.00 på grunn av arbeid på vannledningsnettet ved Bølset. Misfarget vann må påregnes når vannet kommer tilbake. Det anbefales å la vannet renne til det er klart igjen.