Valglister til kommunevalget 2019 i Tingvoll

Alle valglistene legges ut til offentlig ettersyn.

Se alle valglistene her

De ligger også ut på Servicekontoret.