Vaksinering

Vaksinestatus i Tingvoll

Pr. 24. februar har vi satt 300 vaksinedoser i Tingvoll, dvs. 10 doser pr 100 innbyggere. Det nasjonale snittet ligger på 7,3 doser pr 100 innbyggere. To doser gir full vaksinasjon. I Norge er 1,9% fullvaksinerte, i Tingvoll 2,5%.

Til nå har vi vaksinert alle innen 1-2 dager etter at vi har fått vaksinene. Pr dags dato har vi satt totalt 296 doser, 78 personer er fullvaksinerte. Vi har gitt tilbud eller vaksinert alle over 85 år. I Tingvoll er vi kommet til gruppe 3.

Denne og neste uke får vi kun Pfizer-vaksine til revaksinering av personer som fikk dose 1 i uke 5 og 6. Vaksine fra Pfizer er nå forbeholdt personer i prioriteringsgruppe 4 eller høyere.

I uke 9, dvs. etter 1. mars, får vi i også vaksiner fra AstraZeneca. Etter anbefaling fra FHI, skal disse dosene i første omgang gis til helsepersonell, deretter personer i gruppe 5.

Les mer her.