Utbrudd med saueskabbmidd hos geit i 2021

Det har siden januar hatt et pågående utbrudd med psoroptes ovis (saueskabbmidd) på geit med hovedtyngde i midt-Norge.

Prøvetaking og sporing av kontakter er avsluttet da utbruddet har vokst seg svært omfattende og man må erkjenne at midden er utbredt i geitemiljøet i midt og spesielt i Trøndelag.

Det er nå aktsomheten i geite-og sauemiljøet som kan bidra til å forhindre at sykdommen får etablere seg i sauemiljøet og spre seg videre i geitemiljøet.

Mattilsynet samhandler nå med næringsaktørene for å dele informasjon om smittevern, risikoatferd og regelverk om registrering, merking og sporbarhet av dyr.

Vi må forholde oss til at midden er utbredt i geitemiljøet og opptre deretter.

Informasjon fra Mattilsynet vedrørende saueskabbmidd (PDF, 410 kB)