Ungdommens distriktspanel trenger tilbakemelding fra dere

Ungdommens distriktspanel består av 10 ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 skal gi regjeringen 10 råd om fremtidens distriktspolitikk. Siden januar 2020 har ungdommene hentet innspill fra andre unge om hva som skal til for at det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge i fremtiden. Distriktssenteret er tilretteleggere for panelet. Basert på innspillene har ungdommene laget forslag til politikk på ulike områder. Forslagene er presentert i 15 ulike historier som skal synliggjøre det ungdommene mener er de viktigste behovene og utfordringene for distriktskommuner, og hva slags endringer som må til i distriktspolitikken.

15 forslag til politikk skal bli til 10 råd De 15 forslagene testes nå på mange ulike personer og grupper. Dette gjør panelet for å finne ut av om de er på riktig spor. Etter testingen skal forslagene konkretiseres til 10 råd. Her er informasjonen dere trenger De 15 forslagene ligger på distriktspanelet sin nettside. Her skal også tilbakemeldingene legges inn. Panelet har laget 4 spørsmål som besvares til hvert av de 15 forslagene til politikk.

Forslag til gjennomføring Dere kan kommentere alle 15 forslagene, eller prioritere de dere mener er viktigst. På https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/politikkforslag/ kan dere klikke på forslagene dere ønsker å besvare. I flere av forslagene foreslår Ungdommens distriktspanel at det er kommunen og fylkeskommunen som må gjøre vedtak om endring i politikken. Se derfor ekstra nøye på disse.

Om dere er ei gruppe som skal besvare samlet (Ungdomsråd, kommunestyre, hovedutvalg e.l.) sørg for at denne informasjonen sendes alle på forhånd slik at hele gruppa kan gå inn på nettsiden og gjøre seg kjent med forslagene. Forslagene er dessuten vedlagt i en powerpoint-presentasjon.

Besvarelsen kan også gjøres individuelt.

På forhånd takk for hjelpen Ved å besvare forslagene bidrar dere til å synliggjøre hva som er viktig i fremtidens distriktspolitikk. Vi håper derfor at dere kan sette av tid til å svare på om forslagene fra Ungdommens distriktspanelet treffer, eller om det er noe som bør endres før forslagene konkretiseres til 10 gode råd.

Dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Distriktssenteret sine kontaktpersoner på post@distriktssenteret.no. Svarfrist er 1.februar 2021