TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2022 - HØRING

Formannskapet vedtok i møte 5. juni å sende revidert Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 på høring og at planen legges ut til offentlig ettersyn.  

Eventuelt høringssvar sendes til Tingvoll kommune på adresse Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll, eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no. Innsendingen merkes med «Høringssvar trafikksikkerhetsplan». Høringssvar må være mottatt av kommunen innen fredag 20. juli 2018.

Dokumenter:

Kontaktinformasjon

Kristin Hanem Tømmervåg
Avdelingsingenør Vann, avløp og veg
E-post
Mobil 911 36 329

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll