To tilfeller med covid-19 i Tingvoll siste dager

 Den ene er fullvaksinert og bor et annet sted i landet og ble syk da denne var på besøk i Tingvoll. Dessverre ble denne person så syk at det for to dager siden ble nødvendig med innleggelse på sykehus. Personen ble smittet utenfor kommunen.

Den andre fikk påvist covid-19 i går og er ikke vaksinert. Situasjonen er tilfredsstillende og personen er satt i hjemmeisolering. Denne personen ble smittet i kommunen og smittevei er kartlagt.

Vaksinen beskytter 94% av de vaksinerte mot smitte. Selv om vaksinerte blir smittet, er det sjelden at man blir så syk at man trenger sykehusinnleggelse.

Vennlig hilsen,

Bjarne Storset

Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune