Tingvoll kommune ønsker innspill til Trafikksikkerhetsplan!

I forbindelse med revisjon av trafikksikkerhetsplanen ønsker Tingvoll kommune å invitere til innspill. Begrunn godt hvorfor du mener at det bør gjennomføres tiltak for å øke trafikksikkerheten, og kom gjerne med forslag til hvilke tiltak du mener er best egnet. Legg gjerne ved et kart hvor du angir ønsket plassering av tiltaket.

Frist for å komme med innspill er mandag 19. mars 2018.

Se siden Trafikksikkerhet for mer informasjon.