Tingvoll kommune innfører miljøstasjonkort og bygger om miljøstasjonene

Differensiering av gebyr og innføring av «miljøstasjonkort»

Fra 1. januar 2018 innfører Tingvoll kommune differensiering av gebyr for levering av grovavfall ved kommunens to miljøstasjoner, Øydegard Miljøstasjon og Tingvollvågen miljøstasjon.

Våre abonnenter (private husholdninger) får beste pris, mens andre kunder (inkl. næringskunder) må betale vesentlig mer for avfallslevering ved miljøstasjonene.

Alle våre abonnenter – både fastboende og eiere av fritidsboliger – vil om ikke lenge motta et informasjonsskriv og «Miljøstasjonkortet» i postkassen. Dette kortet tilhører eiendommen.

Avtalenummeret som er knyttet til Gnr/bnr er igjen koblet mot en unik kortID. 

Slik går du fram ved levering av avfall

1.Husk å ta med kortet når du skal levere avfallet på miljøstasjonen.

2.Sorter avfallet.

3.Ved ankomst på miljøstasjonen: Ta kontakt med en ansatt/kundeveileder før du begynner å levere, slik at vi får mulighet til å registrere kort og mengde avfall.

4.Lever avfallet.

Viktig å vite

  • Husk å ta med kortet når du skal levere avfallet på miljøstasjonen. Uten kort vil gebyret bli høyere. Se for øvrig gebyrsatser på kommunens hjemmeside www.tingvoll.kommune.no
  • Kortet er varig. Ta derfor godt vare på kortet. Utstedelse av nytt kort vil utløse et gebyr på kr 250,-
  • Dersom du ikke har med kortet ved levering, må du betale høyeste pris. Vi kan dessverre ikke registrere avfallet i systemene våre uten kortet.
  • Kortet er privat og følger eiendommen – også ved eiendomssalg.
  • Kortet kan ikke benyttes av bedrifter.
  • Alt avfall skal sorteres på miljøstasjonen.
  • Ved å innføre «miljøstasjonkort» fra nyttår ønsker vi å håndheve ordningen med differensierte gebyr og samtidig unngå misbruk.

NB! Dersom det skulle være noen som ikke har mottatt miljøstasjonkort og som er berettiget til det, ber vi de om å ta kontakt med Servicekontoret enten pr telefon eller epost.

Etter at kortene er distribuert og tatt i bruk vil vi nok måtte bruke vinteren som innkjøringsperiode slik at Miljøkompaniet som drifter miljøstasjonene for kommunen blir gode på de nye løsningene.

Kommunen skal også ha på plass nye betalingsløsninger for begge stasjonene inkludert bruktbutikken, samt ny løsning for registrering og håndtering av farlig avfall.

Vi håper selvsagt dette skal gå mest mulig smertefritt for alle parter, men ber om forståelse for at det i perioder kan ta noe lengre tid for enkelte å få levert avfall.

 

Ombygging av miljøstasjonene våre

Som de fleste av dere kanskje allerede har fått med seg holder vi også på med en relativt omfattende ombygging av miljøstasjonene våre. Hovedmålsettingen med dette arbeidet er å gi dere kunder et bedre tjenestetilbud,samt trygge arbeidsforholdene for de som jobber der.

Miljøstasjonen på Øydegard har nå vært stengt siden i slutten på oktober 2017. Dersom alt går etter planen vil vi gjenåpne miljøstasjonen på Øydegard i uke 2 i 2018.

Vi vil deretter starte ombygging også av Tingvollvågen miljøstasjon som etter planen skal stå ferdig for publikum til påske.

Vi håper at dere etter hvert vil bli fornøyde med de «nye» miljøstasjonene våre, både på Øydegard og i Tingvollvågen!

Mer informasjon om åpningstider og annet aktuelt vil bli lagt ut på våre hjemmesider www.tingvoll.kommune.no og via vår facebook-side.

For ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på telefon 7153 2400 eller på epost postmottak@tigvoll.kommune.no  

Kontaktinformasjon

Resepsjon/sentralbord
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)