Tiltak for å begrense smitterisikoen for koronavirus i Tingvoll kommune publisert 12.03.

Gjelder fra torsdag 12. mars og til annet er bestemt.

 • Alle politiske møter med unntak av formannskapet avlyses.
 • Møtevirksomhet i regi av kommunen med mer enn 15 deltakere, avlyses.
 • Arrangement med deltakelse på over 50 personer vil vurderes.
 • Skoler og barnehager skal driftes som normalt.
 • Ingen besøk til Vonheim og Tingvoll sjukeheim. Eventuelle unntak må avtales med avdelingsleder før oppmøte. Ta kontakt på vaktmobil: Vonheim 962 26 869, Tingvoll sjukeheim 2.etasje 915 89 442, Tingvoll sjukeheim 3.etasje 902 97 649.
 • Følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:
  • Eldre personer over 65 år.
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, lungesykdom og kreft.

For ansatte i Tingvoll kommune:

 • Ansatte skal ikke reise på kurs og seminar.
 • Ansatte oppfordres til å begrense sin deltakelse på kultur- og idrettsarrangement.
 • Ansatte bør ikke reise til utlandet. Hvis ansatte reiser til utlandet må det påregnes 14 dagers karantene.
 • Ansatte må påregne endringer i sin arbeidsoppgaver.
 • Alle møter vurderes gjennomført på Skype/video.
 • Eventuelt hjemmekontor avtales med nærmeste leder.

Næringslivet i Tingvoll kommune anmodes om å:

 • Henge opp plakater om hygiene.
 • Øke renhold av kontaktpunkt som lysbrytere, dørhåndtak osv.
 • Begrense reise- og møteaktivitet.

Per 12. mars er det ingen i Tingvoll med påvist koronasmitte.

Denne informasjonen vil bli fortløpende oppdatert.

På Folkehelseinstituttet finner du råd og informasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/