Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Søknadsfrist 1. mars

Formålet med SMIL-ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensning fra jordbruket.

Mer informasjon og søknadsskjema