TILSKUDD I LANDBRUKET VÅREN 2021

SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET (SMIL) - Søknadsfrist 1.mars
Kommunen har fått en ramme på kr 250000 for 2021.
Mer informasjon om ordningen

TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDER - Søknadsfrist 1.mars
Mer informasjon om ordningen.

TILSKUDD TIL DRENERING - Fortløpende
Vet du om områder som bør dreneres? Da er det bare å søke.
Kommunen har fått en ramme på kr 300 000 for 2021.
Mer informasjon om ordningen.

PRODUKSJONSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD - Søknadsfrist 15.mars
Telledato 1.mars
Mer informasjon om ordningen