Til foreldre med barn i barnehage og skole i Tingvoll kommune 12.03

For å stoppe spredning av Korona og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet bestemt stenging av alle barnehager og skoler.

Men det vil gis et tilsynstilbud til barnehagebarn og barn i 1. til og med 4. klasse, eller barn med særskilte omsorgsbehov, der foreldre har jobb innen kritiske samfunnsfunksjoner. Dersom den ene forelderen ikke blir berørt av dette, må denne forelderen bli hjemme med barna.

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Hvis dette gjelder deg, svar i Visma-melding eller send epost til virksomhetsleder. Gi beskjed i løpet av kvelden 12.03 om ditt barn har tilsynsbehov.

Dette tilbudet gjelder fra fredag 13.03. Åpningstiden blir tilpassa behovet, innenfor ordinært tilbud.

Unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Eldre personer over 65 år og personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, lungesykdom og kreft har høyere risiko for alvorlig forløp av Korona.