Testing Covid 19

De som ønsker å bli testet for Covid19 i Tingvoll, skal henvende seg til
Tingvoll Legesenter på vanlig måte; det vil si på telefon 71 53 24 50.
Det er også mulig å benytte legesenterets SMS-tjeneste, se
https://tlege.no/