Stort engasjement fra næringslivet i Tingvoll!

Klikk for stort bilde

 I vinter inviterte vi næringslivet i Tingvoll til å svare på en spørreundersøkelse om hvordan de oppfatter kommunens tilrettelegging og samarbeid med næringslivet.

Rundt 140 store og små, nyetablerte og veletablerte næringsaktører over hele Tingvoll ble invitert.

Svarprosenten – den var på over 80 prosent!

Det sier oss at også næringslivet er svært engasjert i dette - det er så utrolig bra og gir oss et fantastisk godt utgangspunkt for å jobbe videre. Tusen takk til alle som er med og bidrar!

Veldig snart nå kommer rapporten fra undersøkelsen. Den sendes selvsagt ut på epost til alle som var med i undersøkelsen – pluss noen til som vi nå har på på lista vår.

Kommunen vil styrke samarbeidet med næringslivet

Dette arbeidet gjør vi for å styrke samarbeid mellom kommune og næringsliv.

Over hele Norge jobber kommuner nå med å ha fokus på hva vi kan få til i felleskap.

Vi gjør noe, næringsaktører gjør noe og sammen styrker vi hverandre.  Til sammen tror vi det kan bli kjempebra!

Hva skjer nå?

Alt dette er er et samarbeid med Distriktssenteret og Møre og Romsdal fylkeskommune. Også KNN er involvert. Kommunens fokus i dette arbeidet framover er å fortsette å analysere svarene næringslivet gir oss, finne ut hvilke tiltak som bedrer samarbeidet - og gjennomføre dem.

Det vi nok ser på aller først, er hvordan vi kan informere bedre om støtteordningene til næringslivet. 

Vi håper at det går an å ha en næringslivssamling før sommeren. Det gleder vi oss veldig til!