Søk om tilskudd for å inkludere barn og unge! KORT FRIST

Søk om tilskudd for å inkludere barn og unge!

Søknadsfristen er 13.12.2019, søknadsskjemaet legges ut 22.11.2019.

Hva kan det søkes om?

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at:
- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på på alternative mestringsarenaer

Finn mer informasjon og søknadsskjema her:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/ ​​​​​​​