Smittemottak etablert på Tingvoll

Orientering fra kommuneoverlegen - Smittemottak etablert på Tingvoll

Kineserne etablerte Corona-sjukehus på 8 dager. Tingvoll kommune etablerte smittemottak på 24 timer. Selv om dette er en noe mindre konstruksjon, gikk det raskt unna. Virksomhetsleder Margrete Magerøy sørget for lynrask byggetillatelse. Vaktmestrene og byggmester Rolf Einvik startet i går og i formiddag ble den første prøven tatt.

Oppretting av “luftveisklinikker” er et viktig tiltak for å begrense spredning av coronaviruset. Disse «klinikkene» er tiltenkt pasienter med luftveissymptomer som har behov for lege og helsetjenester, og som ikke får lov til å møte på fastlegekontoret av smittevernhensyn. Dette er en forutsetning for at fastlegene skal kunne gi forsvarlige tjenester, spesielt til pasienter med kronisk sykdom. Sårbare pasientgrupper har økt risiko for alvorlige følger av coronavirussykdom.

Hensiktsmessig utforming og lokalisering av «luftveisklinikker» vil avhenge av lokale forhold og hva som er realistisk å få til. Telt og et «skur» kan i mange tilfeller være den beste løsningen med tanke på smitterisiko. Det er denne løsningen vi har landet på Tingvoll.

Vi tar corona-prøver på Drive-Through-basis. Pasientene sitter i bilen når det tas prøver. Dette medfører at man slipper smittevask av lokaler som er en meget omstendelig prosedyre. Ved at vi har organisert oss på denne måten, kan vi opprettholde normal drift ved legesenteret.

Folk med luftveissymptomer blir tatt prøve av i skuret og blir undersøkt mens pasienten sitter i bilen. Vi tar også blodprøver hvis det er nødvendig.

Krigen mot corona-viruset er avhengig av mange aktører. Renholdere, vaktmestre, butikkpersonale, næringsliv, frivillige organisasjoner, nabohjelp og alt helsepersonell må spille på lag. Vi opplever at befolkningen har mobilisert på alle fronter for at vi skal vinne krigen mot korona-viruset!

Vennlig hilsen,

Bjarne Storset

Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune