Skatteoppgjør 2017

Husk at Tingvoll ikke lengre har egen skatteoppkrever.

(Selv om telefonnummeret står på skatteoppgjøret)

Gjelder saken innbetaling av skatt eller at du ikke har fått til gode beløp  på konto, ta kontakt med Nordmøre Kemnerkontor på 71 57 40 00.

Gjelder saken selve skatteberegningen, så ta kontakt med Skatteetaten på 800 80 000.

Se også disse linkene:

https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/skatt-okonomi-og-innkjop/skatt/

https://www.skatteetaten.no/person/