Siste frist for endring av informasjon i produksjonstilskudd del 1 (29.mars)

Hvis du ønsker å gjøre endringer i en søknad du har sendt inn, så logger du deg inn i søknaden på samme måte som da du sendte inn søknaden. Trykk på knappen «Endre og lever søknad», og gjør de endringene du ønsker. Husk at du må kontrollere og sende inn søknaden på nytt etter at endringene er gjort for at disse skal bli registrert. Du kan gjøre endringer i en innsendt søknad fram til og med 29. mars (del 1).