Rapport fra spørreundersøkelse samarbeid kommune og næringsliv

I vinter ble cirka 140 invitert med på en spørreundersøkelse om hvordan de oppfatter at kommunens tilrettelegging og samarbeid med næringsliv. Svarprosenten var på over 80 %. Det er imponerende.

Her (PDF, 3 MB) kan du lese hele rapporten.