Priser på miljøstasjonene

Miljøstasjon Tingvoll sentrum

Etter innføringen av miljøstasjonkort har det vært en del spørsmål knyttet til betaling ved miljøstasjonene våre.

Nedenfor følger vedtatte gebyrsatser for 2018. Alle priser er inkl.mva.

Miljøstasjon Pris 2018 - egne abonnenter Pris 2018 - eksterne kunder Priser 2019 - eksterne kunder
Vanlig personbil (det som går i vanlig bagasjerom ca 300 ltr, gratis 1.levering, betaling fra og med 2. gang (samme dag): 200 400 400
Personbil med liten henger/varbebil 200 1000 1 000
Bil/traktor med stor henger 400 1400 1 400
Levering av eternitt (små mengder) pr. kg 15 20

 

På bakgrunn av henvendelser fra våre kunder ønsker vi å spesifisere følgende:

Egne abonnenter er de som har renovasjonsabonnement hos Tingvoll kommune. De fleste av disse har også miljøstasjonkort (gjelder hovedsakelig husholdningskunder, men også noen næringskunder), noe som er påkrevet for å få den laveste prisen ovenfor.

NB! Egne abonnenter (med miljøstasjonkort) kan levere det som går i vanlig bagasjerom ca 300 liter gratis ved 1. levering. De betaler imidlertid fra og med 2. gangs levering (gjelder samme dag). Det betales for levering av alle hengerlass/varebil.

Eksterne kunder er alle andre kunder (enn våre abonnenter) som benytter seg av Tingvoll kommunes miljøstasjoner - disse har heller ikke miljøstasjonkort. NB! Eksterne kunder uten miljøstasjonkort betaler for all levering av avfall, også 1. levering tilsvarende et vanlig bagasjerom ca 300 liter.

Prisene ovenfor gjelder ved begge våre miljøstasjoner, Tingvollvågen og Øydegard. Prisene er de samme alle åpningsdager, og uansett hvor mange ganger du velger å benytte deg av stasjonene våre gjennom året.

Tingvoll kommune

Kontaktinformasjon

Erlend Lund Tveekrem
Avd.ing - Renovasjon, private avløpsanlegg og utslipp, forsøpling og forurensning, vannmiljø
E-post
Mobil 997 42 153

Åpningstider

Tingvollvågen
Mandag 12.00 - 19.00
Torsdag 12.00 - 15.00

Øydegard 
Tirsdag 12.00 - 19.00

 

 

Adresse

Ring oss: 71 53 24 00

Skriv til oss

Organisasjonsnummer:
964 981 515

Kommunenummer: 1560.

Postadresse:
Tingvoll kommune,
Midtvågvegen 2,
6630 Tingvoll.