Presssemelding

Pressemelding

Tingvoll kommune har deltatt i Utlendingsdirektoratet (UDI) sin konkurranse «Parallelle rammeavtaler på drift av basismottak – Region Midt». En slik rammeavtale omfatter «ordinært» flyktningmottak, «mottak for enslige mindreårige» eller mottak med «tilrettelagt avdeling».

Den 03.07. fikk kommunen beskjed fra UDI om at kommunen ikke får tildelt en slik rammeavtale. Dette betyr at den avtalen Tingvoll kommune har med UDI i dag kan bli sagt opp. Vi vet ikke når dette eventuelt skjer. Oppsigelsestiden er tre måneder fra den blir meddelt.

Dette er en meget krevende situasjon for kommunen og Tingvollsamfunnet. Det har vært asylmottak i Tingvoll i nesten 30 år. Tilbakemeldingene fra UDI på driften har alltid vært gode.

En oppsigelse av dagens avtale betyr at asylmottaket blir lagt ned og at kommunen må nedbemanne. Det er 15 ansatte ved internasjonal avdeling i dag. Det viktigste i en nedbemanningsprosess er å ivareta de ansatte. Kommunen vil følge de retningslinjene som er vedtatt i Administrasjonsutvalget og som gjelder i en slik prosess. Nærmere avklaringer skal gjøres i nært samarbeid med den enkelte ansatte som blir berørt og de tillitsvalgte.

Asylmottaket gir i dag positive ringvirkninger i Tingvollsamfunnet. Det gir omsetning i detaljvarehandelen, kommunen har inngått avtale med Tingvoll vidaregåande skole om opplæring av flyktninger og bosatte, asylmottaket har bidratt og bidrar til bosetting i kommunen, lensmannskontoret har oppgaver tilknyttet mottaket osv. Tingvoll som vertskommune leverer i tillegg tjenester innen skole, barnehage, helse m.m. som vil bli berørt av dette.

Spørsmål og kommentarer ut over dette kan rettes til:

Varaordfører Peder Hanem Aasprang, tlf. 41517437

Rådmann Odd-Arild Bugge, tlf. 95828701

Mottaksleder Per Kvarsvik, tlf. 91541397