Oppstart av reguleringsplan for landbasert kveiteoppdrett i Torjulvågen

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Tingvoll kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Nordic Halibut AS, planid 156020210002.

Formålet med planarbeidet er å regulere helt eller delvis gnr/bnr/fnr 38/3/1, 38/3/0, 38/10/0, 38/42/0, 38/47/0, 38/53/0, 38/80/0 og noe sjøareal i Tingvoll kommune til næring, landbasert kveiteoppdrett, med tilhørende arealformål. 

Les hele oppstartsvarselet her (PDF, 542 kB).

Merknader og innspill sendes til: Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; post@angvik-prosjektering.no.

Merknadsfrist 17.12.2021

Kontaktinformasjon

May Kristin Vassli
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Mobil 941 36 818