Opphevelse av vanningsforbud

Slutt på vanningsforbud

Vanningsforbudet på Indre Tingvoll vannverk fra og med Gyl til og med Meisingset er nå opphevet. Vi i Tingvoll kommune ønsker å takke husstandene for godt samarbeid!