Ønsker du å bidra som personell i helse og omsorg?

Er du student eller elev og oppholder deg i Tingvoll kommune, og ønsker å bidra som personell i helse og omsorg?

Da ønsker vi at du kontakter virksomhetsleder Elisabeth B. Nilssen på epost: elisabeth.berntsen.nilssen@tingvoll.kommune.no

I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig studenter/elever. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.