Nye regler og anbefalinger fra 25. mars 2021

Tingvoll kommune følger de nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder fra 25. mars. (se presiseringer som gjelder Tingvoll kommune spesielt nederst i denne artikkelen)

De nye reglene: (En regel er forskriftsfestet og skal følges. Brudd på reglene er straffbart).

 • Forbudt å skjenke alkohol i skjenke- og serveringssteder.
 • Forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.
  • Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.
 • Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere.
  • Unntak for rehabilitering, individuell trening og behandling.
 • Svømmehaller skal holdes stengt.
  • Unntak for barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud skal holdes stengt.
 • Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette gjelder fra midnatt, natt til mandag 29. mars. 
 • Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:
  • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
  • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
  • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Dette er de nye anbefalingene (Alle bør følge anbefalinger, selv om de ikke er forskriftsfestet).

 • Én-meteren blir til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, bør du fra nå av holde minst to meters avstand til.
 • Ha få kontakter og de samme over tid. Vi anbefaler maks ti sosiale kontakter per uke.
 • Maks to gjester på besøk.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.
 • Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.
 • Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene:
  • Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor.
  • Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer.
  • Reiser til hytte sammen med egen husstand.
 • Lokaler ved universiteter, høyskoler og fagskoler holdes stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Biblioteker og lesesaler kan holde åpent.
  • unntak dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Påskeferien

De nye nasjonale tiltakene gjelder også i påskeferien – uansett hvor den tilbringes.

Det aller viktigste er at vi denne påsken reiser så lite som mulig og møter så få som mulig for å hindre at smitten sprer seg.

 • Vi fraråder altså ikke reiser til hytta – men reis bare med egen husstand.
  • Hvis du bor alene kan du reise sammen med én eller to faste venner eller én fast husstand.
 • Kommer du fra et område med høy smitte, bør du ikke overnatte på hotell eller tilsvarende overnattingssteder i påsken. Du bør heller ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk.
 • Anbefalingen om å bare ha besøk av to personer og to meters avstand gjelder både hjemme og på hytta.
 • Hvis du bor på et sted der kommunen fraråder besøk hjemme – bør du heller ikke ha besøk der du tilbringer påsken.
 • Anbefalingen om å holde to meter avstand gjelder enten du tilbringer påsken i byen eller på fjellet.
 • Anbefalingen om å unngå steder der mange mennesker samles og bruke munnbind der det er vanskelig å holde avstand, gjelder både på fjellet og i byen.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved minste mistanke.
 • Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller venter svar på koronatest.

Presiseringer som gjelder Tingvoll kommune

Kommunehuset og servicekontoret i Tingvoll kommune:

Kommunehuset blir stengt for besøkende fra 25. mars til 15. april. Telefonhenvendelser til Servicekontoret (71 53 24 00) blir betjenten som vanlig i denne perioden.

Post til kommunehuset legges i postkasse til venstre for inngangen på kommunehuset.

Kommunens hjemmesider www.tingvoll.kommune.no

og våre Facebook-sider oppdateres jevnlig med viktig informasjon.

Hjemmekontor for ansatte i Tingvoll kommune:

Kommunen følger de nye reglene fra regjeringen som gjelder fra 25.mars. Det betyr at alle som kan jobbe hjemmefra skal gjøre det.

Skoler og Barnehager

Her er det ingen endring fra 25. mars i Tingvoll kommune. Skoler og barnehager opprettholder driften som før.

Obs: Det vil snart komme presiseringer om hvordan foreldre til barn i skoler og barnehager skal forholde seg. Dette vil gjelde barnehage og skole etter påske. Det samme gjelder skoleskyss.