Ny interkommunal barnevernstjeneste

Fra 1. januar 2020 vil Indre Nordmøre barneverntjeneste være i drift. Det vises til vår hjemmeside for mer informasjon.

Indre Nordmøre barneverntjeneste
Et interkommunalt samarbeid mellom Surnadal, Rindal, Sunndal og Tingvoll.

Interkommunal barnevernstjeneste