Ny fakturadistribusjon

Tingvoll kommune lanserer i disse dager ny løsning for fakturadistribusjon til våre kunder. Målet er klart: mindre papir – mer digitalt!

Den nye løsningen for fakturadistribusjon gir en smidigere distribusjon av faktura til våre innbyggere, som vil kunne betale fakturaen med et tastetrykk. 

Dette er ett ledd i Tingvoll kommunes satsning på økt digitalisering og effektivisering i administrative prosesser.

Slik vil den nye fakturaen se ut

 
 
Den nye løsningen innebærer at alle fakturaer blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura/avtalegiro, som Vipsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post.  Som en siste mulighet dersom disse forsendelsesformene ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Hvilke konsekvenser har dette for deg som fakturamottaker:

Brevgiro 

De nye fakturaene kan ikke benyttes til betaling via brevgiro.  Betaler du med brevgiro, må du nå benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaen og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få ved å ta kontakt med ekspedisjonen ved pleie og omsorgstjenesten i Tingvoll kommune. Informasjon som må fylles ut på den tomme bankgiroblanketten er:

 • Beløp
 • Betalerens bankkontonummer
 • Betalt av
 • Betalt til
 • Kundeidentifikasjon (KID)
 • Kroner og øre
 • Til konto

 

Avtalegiro/eFaktura

Hvis du allerede har en avtalegiro- eller efaktura-avtale med Tingvoll kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura.  Du behøver da ikke å foreta deg noe.

 

Faktura via Vipps

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura.  Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura.  Dersom du ønsker dette må du kontakte oss for å legge inn mobiltelefonnummer. Send mail til fakturamottak@tingvoll.kommune.no

 

Faktura i Digipost/eBoks

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta fakturaen som digital post i Digipost eller eBokspostkassen din.  Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks) og at du ikke har reservert deg mot å motta digital post fra det offentlige.

 

Faktura som vedlegg i e-post

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i en e-post fra Tingvoll kommune.  Dersom du ønsker dette må du kontakte oss for å få lagt inn mailadresse. Send mail til

fakturamottak@tingvoll.kommune.no

 

Kort fortalt fungerer fakturadistribusjon på følgende måte:

Hvis du allerede har en avtalegiro- eller efaktura-avtale med Tingvoll kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura.  Hvis du ikke har slik avtale blir fakturaen sendt til Vipps – hvis du er registrert med mobiltelefonnummer og benytter Vipps faktura.  Hvis du ikke benytter Vipps faktura, blir fakturaen sendt til Digipost eller eBoks (hvis du mottar allerede digital post fra det offentlige), osv.  Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

 

Faktura forsøkes sendes i følgende rekkefølge:

 1. Avtalegiro/eFaktura
 2. Vipps faktura
 3. Digipost/eBoks
 4. Mail
 5. Brevpost