Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Kalvehagenområdet

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 annet ledd varsles det om oppstart av regulering for Kalvehagenområdet. Området skal detaljreguleres, jf. plan- og bygningsloven § 12-3.

Planområdet omfatter området Kalvehagen med offentlig friområde, offentlige bygninger, noen private boliger med mer. Foreløpig planavgrensning er vist på kartet under. 

Les hele høringen her.