Ledig stilling som PP-rådgiver/spesialpedagog 100%

PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset

Skolen og barnehagen stiller høye krav til PPT som sakkyndig instans og veiledningstjeneste for å øke barns trivsel og lærelyst. Kontoret betjener 12 barnehager, 9 grunnskoler, 2 oppvekstsenter og 2 videregående skoler, har 6 fagstillinger og merkantil funksjon. Hovedkontor på Sunndalsøra.

Engasjement 01.08.18 – 31.12.19 – mulighet for forlengelse.

PP-rådgiver/spesialpedagog 100%

Med forbehold om styrets godkjenning, søker vi samarbeidsvillig fagperson med kompetanse og interesse for å utrede og vurdere tiltak for barn og unge. Vi søker selvstendig fagperson med utredningskompetanse og utdanning på masternivå eller tilsvarende. Relevant erfaring fra grunnskolen og personlig egnethet tillegges stor vekt.

En må disponere bil i tjenesten. Lønn etter avtale. Det kreves politi- og helseattest av ny dato ved tilsetting.

Kontaktinfo:

Tlf. 71689700 mobil: 91805036 e-post: ppt@sunndal.kommune.no       

Søknadsfrist: 01.06.2018 Søknad sendes til:

Styret for PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset, postboks 120, 6601 Sunndalsøra.