LANDBRUK - 15. oktober siste frist for søknad om tilskudd om regionalt miljøprogram (RMP)

Kommunen minner om søknadsfristen for regionalt miljøprogram.
Mer informasjon om ordningen