LANDBRUK - 15. oktober siste frist for søknad om produksjonstilskudd (PT)

Kommunen minner om søknadsfristen for produksjonstilskudd. 

Verdiene er basert på telledato 1. oktober

Mer informasjon om ordningen