Kunngjøring av godkjent kommunedelplan for sjøområdene (Sjøområdeplan Nordmøre)

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har Tingvoll kommunestyre, i møte 14.06.2018 i sak 13/2018, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, for sitt område.

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages.

Mer informasjon og plandokumenter finner du her.